Banda Xeiro Verde - Varejeira
Fonte: Revista Brega Mania